जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा
(Examination Department)

 
 

 

 

Result of Bed Part - I Examination 2019

Result of P.G. Semester II Examination 2017

Result of P.G. Semester IV Examination 2017